Dlaczego DIVA ?

Z programem DIVA macie państwo szansę dramatycznie podnieść całkowitą efektywność waszej lini produkcyjnej

Oszczędność kosztòw

Od zmniejszenia kosztòw napraw poprzez optymalizacje magazynowania części zapasowych do zwiększenia produkcji

Obsługa techniczna i konserwacja

Dynamicznie, inteligentnie i kontynualne polepszanie waszego procesu obsługi technicznej

Wasz system operacyjny i DIVA

Solidny,polepszony, dopasowany do wszystkich istniejących już na rynku standartowych oprogramowań pomocniczych co umożliwia i gwarantuje szybką bezproblemową integrację z istniejącym już systemem.
 
Jeśli oprogramowanie DIVA zasadniczo koncentruje się tylko na obsłudze technichnej i konserwacji : Korzyści dla waszego przedsiębiorstwa mogą być znacznie większe!

Dlaczego DIVA ?

Zasadniczym hasłem funkcji USP oprogramowania pomocniczego DIVA w poròwnaniu do produktòw konkurencji jest: Wybieganie w przyszłość za pomocą DIVA. W tym wypadku żadnych pustych obietnic tylko faktyczne i skuteczne rozwiązania z DIVA.

Produkty konkurencyjne są poddawane ocenie retrospektywnej: Z reguły wykazywane są statystycznie na bazie powstałych problemòw i nie przeprowadzają solidnej analizy źródeł problemu. Poprzez waszą bazę danych cześci stawia DIVA zasadniczo wszystko na głowie i umożliwia wam precyzyją prognoze na przyszłość. Odpowiedni stopień dostępności będze automatycznie przewidziany, system analizuje niezależnie i określa czasowo niezbędne do przeprowadzenia działania w obsłudze technicznej i konserwacji. W ten sposòb zmniejszane są naprawy jak i ròwnież redukcja kosztòw z nimi związanych, dodatkowo możliwe jest zaplanowanie podniesienia produkcji waszej lini w przyszłości. Naturalnie umożliwia wam program DIVA ròwnież działania związane ze zmniejszeniem produkcji i dopasowanie okresòw serwisowych co automatycznie eliminuje niepotrzebne koszty.

Z programem DIVA macię państwo szansę dramatycznie podnieść całkowitą efektywność waszej lini produkcyjnej oraz pewnie zaplanować jej wzrost na przyszłość.

Obsługa techniczna i konserwacja

Za pomoca programu DIVA osiągniecie państwo dynamiczny, inteligentny i kontynualnie polepszany proces waszej obsługi technicznej: Dynamiczna biblioteka części z ponad 2.500 pozycjami programu DIVA jest ciągle powiększana, DIVA uczy sie z każdym dniem w praktyce – Program DIVA jest idealnie stworzony do Inteligentnego Zarzadzania Procesami Produkcji.

Możliwa jest natychmiastowa i bezproblemowa integracja z rutynowym dniem produkcji – bez większych problemòw dla personelu. Z programem DIVA nie ograniczacie się państwo w przyszłości na awaryjne naprawy, przestoje i z tym związane konserwacje. Poprzez zgodne klasyfikowanie informacji oraz uwzględnianie ich specyficznych potrzeb ekstremalnie szybko regulujecie powstałe problemy, jak ròwnież dysponujecie długoterminową oceną i związaną z tym dobrze sterowaną prawdziwą obsługą techniczną ( Np. Poprzez śledzenie MTBF- oraz okresy MTTR ). Gwarantowana przydatność danych i zapewnienie porównywalności dla waszej lini produkcyjnej. Naturalnie są przy tym procesie zachowane i przestrzegane wszelkie obowiązujące prawnie protokoły bezpieczeństwa.

DIVA dysponuje dostosowaną do potrzeb obsługą techniczną i oblicza z uwzględnieniem dla każdej poszczegòlnej części lini produkcyjnej lub maszyny odpowiednie z tym związane informacje, optymalizując całą strategie tego procesu.

Podtrzymanie wartości dla zrównoważonego rozwoju jest znaczącym aspektem ktòry możecie osiągnąć za pomocą naszych rozwiązań ale ròwnież : Dostępność tą w przyszłości samemu zdefiniować i zaplanować co jest wielką przewagą jaką dysponuje nasz system.

Oprogramowanie: Dużo informacji przy niewielkim obciążeniu

Program DIVA jest to solidny,polepszony, dopasowany do wszystkich istniejących już na rynku standardowych oprogramowań pomocniczych. DIVA jest ròwnież niezależny i tańszy niż istniejące już na rynku komleksowe systemy SAP lub IBM.

Graficznie i wizualnie przedstawiona przyjazna dla użytkowników obsługa potwierdza nasze motto: „Możliwie jak najwięcej informacji przy jak najmniejszym obciążeniu” Jak ròwnież skomplikowane i kłopotliwe procedury w związku z funkcjonowaniem między ważnymi parametrami poszczegòlnych części i ich dostępności w działaniu jest pokazane w prostej matrycy wizualnej poprzez to łatwiejsze do zrozumienia.

Dopasowanie do istniejącego już waszego systemu operacyjnego jest proste w rozwiązaniu i koordynowane przy wspòłpracy z naszymi technikami. Jak i rownież przy funkcjonującej produkcji jest to nieskomplikowana procedura pozwalająca skutecznie i bezpośrednio połaczyć program DIVA z dodatkowymi istniejącymi już elementami.

Oszczędność kosztòw

Wstrzymanie produkcji i niepotrzebne naprawy spowodowane zbyt wysokimi kosztami nadmiernej biurokracji dotyczącej przechowywania części zamiennych są częstymi i znanymi problemami waszej lini produkcyjnej.

Oprogramowanie DIVA zastępuje te wszystkie problemowe i kosztowne naprawy swoim inteligentnie kotrolowanym systemem obsługi technichnej. Precyzyjne przewidywanie jest korzyścią dla was co można potwierdzić – Oprogramowanie DIVA umożliwia wam:

  • Redukcje kosztòw napraw konserwacji i obsługi technicznej do połowy
  • Podniesienie produkcji w zależności do aktualnych potrzeb rynkowych o 20 procent
  • Zredukowanie do dwòch trzecich niepotrzebnych zasobòw magazynowych
  • Optymalne planowanie w zakresie dostępności i efektywnego użytkowania

kosten_static_update

 
Podsumowanie
W Niemczech działające przedsiębiorstwa ktòre mogą przemysłowo używać oprogramowanie DIVA, wydają na podstawie badań urzędu statystycznego około 180 do 200 Miliardòw Euro na obsługę technichną tych przedsiębiorstw. Używając DIVA® DYNAMICS macie szansę na drastyczną redukcje tych wydatkòw- nie jest to statystyczny faktor lecz wasza konkurencyjna przewaga na rynku !

 

Powstałe w waszej firmie problemy będą przez naszych kompetentnych pracownikòw szybko wyeliminowane. Po co więc potrzebne jest oprogramowanie obsługi technicznej i konserwacji ?

  • Co znaczy dostępności obsługi technicznej i konserwacji jaki ma to bezpośredni związek z DIVA ?
  • Czy jest możliwa instalacja tego programu w waszym przedsiębiorstwie ?
  • Czy system obsługi technicznej i konserwacji jest opłacalny dla wszego przedsiębiorstwa ?

Zapytaj nas zadzwonić!

IAS MEXIS GmbH
Im Zollhof 1
67061 Ludwigshafen am Rhein
Tel: 0621 587 104 70
info@ias-mexis.com